Saaremaa Rotary Klubi

Suunab tuult purjesse neile, kes abistavat hoogu enim vajavad. Üheskoos jõuame kaugemale.

Nii sai alguse Saaremaa Rotary klubi...

Saaremaa puusaliigeseprojekti – Elukvaliteet Saaremaa heaks – käivitumise aluseks oli 1990 aasta aprillis alanud koostöö Tammisaari Rotary klubi liikmete ja Saaremaa ettevõtlike ärimeeste vahel. 1990 aasta juulis ostustasid Tammisaari ja Slite Rotary klubide liikmed hakata toetama Rotary klubi loomist ka Saaremaal. 3.09.1990. aastal pandigi alus Rotary-liikumisele Saaremaal, mis toetus Slite ja Tammisaari Rotary klubide finantsabile. Veebruaril 1992 aastal võeti Saaremaa Rotary klubi ametlikult vastu Rotary Inernatsionaali liikmeks ja klubi tšarterpidu toimus 6.06.1992 aastal.

Klubist

Saaremaa Rotary Klubi eesmärgiks on hoida kõrgel ühiskonna teenimise ideaali kui väärika ettevõtmise algust.

Saaremaa Rotary Klubil saab 2022. aastal 30 aastat asutamisest.
Saaremaa Rotary klubi oli taasiseseisvunud Eestis esimene uus Rotary klubi. Asutatud 05.02.1992, asutajaklubi oli Soome Ekenäs.

Nii nagu kõik teised Eesti Rotary klubid, kuulub ka Saaremaa klubi Rotary piirkonda nr. 1420 . See piirkond on üks kuuest Soome Rotary piirkonnast, mis kuulub Rotary rahvusvahelisse organisatsiooni. Piirkonda kuulub 73 klubi Lõuna-Soomest ja 20 Eestist. Klubides on kokku üle 2600 liikme (03/2020).

Missioon

Rotary liikumise keskne moto ja kandev põhimõte on olnud selle algusaastatest alates – ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest.

See eesmärk on fikseeritud ka Saaremaa Rotary Klubi põhikirjas.

Liitumine

Saaremaa Rotary Klubil oli 25 asutajaliiget, neist 5 kuulub klubi liikmeskonda ka 30 aastat hiljem.

Asutaja liikmed; Rao Kivi, Margus Kruusmagi, Prits Liblik, Tullio Liblik, Riho Nook, Ain Noormagi, Peeter Oopkaup, Aivar Sõrm, Ants Tammleht, Tarmo Pikner, Mati Pöld, Jüri Raag, Jaan Rand, Enn Rettau, Jüri Saar, Tiit Sarapuu, Agu Vaima, Aarne Vainokivi, Mati Tasa, Lauri Ting, Rein Tõru, Toivo Vahar, Ulo Vevers, Ivar Vipp, Jaan Ärmus.

Saaremaa Rotary Klubil on momendil 28 liiget. Klubiga saab liituda klubi liikmete soovitusel.

Mis on Rotary

Rotary on eetilistel põhimõtetel rajanev rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb enam kui 200 riigis ning millel on üle 1,2 miljoni liikme. Soomes ja Eestis on kokku 300 Rotary klubi, rotariaane on kokku ligi 10 000.

Kogu Rotary tegevuse alustalaks on kohalikud Rotary klubid, mis koondavad sarnase mõttelaadiga inimesi, kelle eesmärgiks on saata korda head oma kogukonnas. Klubid kutsuvad liikmeteks hea mainega ettevõtlikke mehi ja naisi. Peetakse regulaarseid koosolekuid, kus erinevaid eluvaldkondi esindavad klubiliikmed peavad ettekandeid päevakohastel teemadel või kutsutakse esinema mõni külalislektor.

Rotary on tuntust kogunud ka tänu ülemaailmsele noorsoovahetusele ja noorte juhtide koolitamisele. Igal aastal korraldab Rotary pea igas suuremas kogukonnas mõnele kohalikule noorele vahetusaasta välismaal, võttes samas ise vastu noori kogu maailmast.

Rotary silmapaistvaim projekt on lastehalvatusest jagu saamine üle kogu maakera. Rotary on korraldanud korjandusi ja töötab PolioPlus projekti nimel aastast 1985. Eesmärk on vaktsineerida kõik lapsed maailmas lastehalvatuse vastu. Siin on koostööpartneriteks Maailma Terviseorganisatsioon WHO, Rotary International, USA terviseagentuur ja ÜRO lastefond ning paljude riikide valitsused. Oluliseks partneriks on saanud ka Bill ja Melinda Gates’i fond.

Tänu laiaulatuslikule kampaaniale on lastehalvatuse juhtumid langenud üle maailma 350 000 haigusjuhtumilt aastas nullilähedaseks.

Oleme osa rahvusvahelisest Rotaryst

Rotary International toetab ja juhendab rotariaane ja klubisid Rotary eesmärkide täitmisel. Rotary Internationali kõrgeim otsuseid tegev organ on aastakoosolek, kuhu igal klubil on õigus saata ametlik esindaja ja kus igal rotarill on õigus osaleda. Rotary Internationali esimees on iga-aastaselt vahetuv president.

Rotary Internationali peakorter asub Illinoisis, Evanstonis, Chicago lähedal. Peakorteris töötab peasekretäri juhtimisel ligikaudu 530 inimest. Lisaks on Rotary Internationalil seitse piirkondlikku kontorit üle maailma.